14 Mar 2018

Roślinność cz. 2

Barwa i woń stanowią zewnętrzny wyraz istoty roślinnej. Ze światem tonów niema roślina związku; sama jest cichą, a tylko w czasie burzy piersiami wiatru jęczy, wzdycha, szumi, wyje! Ruch falujący gałązek sprawia wówczas wrażenie estetyczne kolejnym wznoszeniem się i opadaniem. Siła brzmienia tkwi jednak utajona w roślinie. Przypomnijmy tylko przedziwne tony, jakie sztuka ludzka zeń […]
14 Mar 2018

Roślinność cz. 1

Krystalicznie złożone cząstki utworzyły świat kopalny. W królestwie roślin, tak samo rzecz się ma z porostami, mchami, i gąbkami. Tu twór drobniuchny łączy się z drugim, równie drobniuchnym, i każdy zachowuje swą odrębność, podobnie jak kryształy. Na najwyższych jednakże szczeblach roślinności, spotykamy już nowy, ważny żywioł estetyczny, – życie nieskrępowane odtąd żadną martwotą formy, nie […]
14 Mar 2018

Cztery żywioły cz. 3

Przechodzimy do ziemi. Należy się zastanowić nad cząstkami, z których złożona, i nad jej całością. O pierwszym krótko powiemy. Jak stężała w lód kropla wody przybiera już formę krystaliczną, tak przeciętnie i cząstki ziemi. Krystalizacją wyraża się najprościej tkwiący w materii porządek, jeszcze martwy, matematyczny. Ograniczenie, regularność, symetria, proporcja — oto przymioty kryształów. Ostre, wydatne […]
14 Mar 2018

Cztery żywioły cz. 2

Woda w biegu porusza się linią falującą. Nieruchoma przedstawia gładkie zwierciadło. Zachwyca nas jej zdolność przyjmowania światła (rosa np.), a najpiękniejszym zjawiskiem, które wytwarza w połączeniu ze światłem, jest rzucona po nad niwy i wodospady tęcza. Czy to jako kropla, czy jako kryształ lodu podoba nam się dla swego kształtu raz kulistego, to znów krystalicznego. […]
14 Mar 2018

Cztery żywioły cz. 1

Chcąc zwykłym iść porządkiem, pragniemy tu po trochę zastanowić się z estetycznego punktu widzenia nad czterema żywiołami. Istota powietrza objawia się w jego czystości, przejrzystości, która nam pozwala wglądnąć w nieskończoność przestworu wszechświata, wreszcie w jego zdolności do przyjmowania światła. Ilekroć je widzimy zmąconym, tylekroć odbieramy niemiłe wrażenie. Czujemy powietrze po jego ruchu. Barwę jego […]
7 Sty 2018

Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 16

O ile wyżej stoi człowiek od zwierzęcia, o tyle wyższa sztuka, która go przedstawia. Malarstwo zatem historyczne wyżej cenić należy od rodzajowego, Rubensa wyżej od Pawła Pottera, ale Potter wart więcej, aniżeli zły malarz historyczny. I tu jednak ustrzec się należy zbytniej ścisłości w porównywaniu. Jeżeli np. spór zachodzi o krajobraz i obrazek rodzajowy, natedy […]
7 Sty 2018

Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 15

Każdy krok ku czemuś nieokreślonemu, który w niektórych sztukach np. w malarstwie samym już odcieniem kolorytu się zdradza, każdy popęd uczuciowo-marzycielski, zowią chętnie romantyzmem. O ile np. zmrok leśny, noc księżycowa, półcień jest romantycznym, kiedy pewien charakter, dzieło sztuki, lub okres dziejów tak ma być zwany, łatwo stąd poznać. Rzućmy raz jeszcze wzrokiem na estetyczny […]
7 Sty 2018

Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 14

Tak wiec ustalono w pojęciach klasycyzmu i romantyzmu dwa odcienie piękności; pierwsza jest pełną i wymierną, druga nieokreśloną, w obudzaniu marzycielskiej uczuciowości cel swój główny widzącą. Dla czaru, który tkwi w nieokreśloności, obudzającej samoistną pracę fantazji, dla tych miękkich uczuć i wzruszeń, które się wiążą z nieokreślonym upodobaniem, ma romantyzm wiele powabu, a dla niektórych […]
7 Sty 2018

Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 13

Mówiliśmy już pierwej o innych pojęciach piękna suchych i jednostronnych. Tu tylko napomkniemy, że prawidłową wierność i doskonałość klasycznej piękności mniemano częstokroć błędnie z ograniczeniem jednostronnego, oschłego stylu akademickiego. Ale o tym później. O jednym rodzaju niezupełnej piękności pomówimy tu obszerniej o piękności romantycznej. Romantycznym w znaczeniu ściślejszym nazywamy to, co obudzą uczucia i wyobrażenia […]
7 Sty 2018

Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 12

Gdzie duchowość zbyt rozwinięta wystrzega się pełnego wyrażenia, zmysłowej formy, gdyż ta wydaje się zbyt pospolicie-naturalną a naturalność odstępstwem od boskości ducha, urokiem szatańskim uwodzącym zmysły, tam poprzestają dobrowolnie na sztuce symbolicznej, w niej tylko wyrażając swe pomysły. Obok piękności klasycznej odróżniamy kilka jeszcze rodzajów piękności niezupełnej. Tak np. szkic, chociaż łączy w sobie prawdę […]