Człowiek - Archiwum

18 Mar 2018

Różnice płci cz. 2

U mężczyzny i kobiety kształty ułożyły się już stanowczo. Wdzięk i lekkość ustępują rozwiniętej sile i pełni. Wyżyna osiągnięta cieleśnie i duchowo. Ciało rozrasta się w szerz. Jakkolwiek pięknym jest czas ten – właściwie najpiękniejszym – traci on w porównaniu z poprzednim, bo wzrok nasz nie patrzy już przez różowe okulary nadziei. Tam spodziewaliśmy się […]
18 Mar 2018

Różnice płci cz. 1

Nie mówiliśmy dotąd o różnicach płci. U największej liczby zwierząt (wyjąwszy ptaki drapieżne, pająki i parę innych rodzajów), samiec jest większym i silniejszym od samicy, u przodu ciała szerzej rozwiniętym i szczególnymi ozdobami (błyskotliwe barwy, pióra, grzywa itd.) albo bronią (kły, zęby itd.) wyposażonym. I mężczyzna ozdobiony brodą przewyższa siłą i wzrostem kobietę. Mężczyzna, w […]
18 Mar 2018

Uwagi ogólne cz. 2

Zwykła miara ludzkiego ciała jest następującą: Głowa, szyja i piersi zajmują 4 część długości ciała, od piersi do narzędzi płciowych wypada znowu ¼ część, toż samo stąd do kolana i od tegoż do piety. Szerokość pleców równą jest takiej ćwiartce. Głowa mierzy połowę ćwiartki, czyli 1/8 część wysokości. Michał Anioł podzielił ciało na 57 części: […]
18 Mar 2018

Uwagi ogólne cz. 1

W utworach natury dostrzegliśmy pochód w górę i cofanie się. Roślina, tkwiąca w ziemi, dążyła ku niebiosom. U zwierzęcia pień rośliny położył się. Widzieliśmy potem ruch pełzający na brzuchu; płazy wznosiły się już częstokroć na nogi, ale najczęściej tkwiły jeszcze przy ziemi. Ptak ułożył się pochyło; zwierzę ssące wróciło do postawy poziomej, lecz od ziemi […]