Piękno w stosunkach rzeczy pomiędzy sobą cz. 15

Każdy krok ku czemuś nieokreślonemu, który w niektórych sztukach np. w malarstwie samym już odcieniem kolorytu się zdradza, każdy popęd uczuciowo-marzycielski, zowią chętnie romantyzmem. O ile np. zmrok leśny, noc księżycowa, półcień jest romantycznym, kiedy pewien charakter, dzieło sztuki, lub okres dziejów tak ma być zwany, łatwo stąd poznać.

Rzućmy raz jeszcze wzrokiem na estetyczny stosunek rzeczy pomiędzy sobą. Jeżeli dwa przedmioty są piękne, każdy w swoim rodzaju, natedy piękność jednego przeważy piękność drugiego przedmiotu w miarę przyznanej im ważności. Przez to się jednak nie rozumie, ażeby brzydszy przedmiot wyższego szczebla tworów piękniejszym był, aniżeli piękny niższego. Przyjmijmy np. że zwierzęta ssące zajmują wyższy stopień w rozwoju stworzeń, aniżeli ptaki, to przecież nikt nie powie, że wspaniały orzeł jest od szczura brzydszym. Przede wszystkim rzeczy niepodobnych nie należy drobiazgowo między sobą porównywać. Jeżeli to czynimy w rysach ogólnych, natedy zestawić potrzeba równoległe szeregi tworów. Orłu np. przeciwstawić wypada potężnego lwa. Lub weźmy przykład ze sztuki.

Comments
  1. 4 miesiące ago